Selvitä, keitä asiakkaasi oikeastaan ovat.

Asiakkaiden tunteminen on avainroolissa, kun haluat muuttaa ideat menestyviksi yritystarjouksiksi. Useimmilla yrityksillä ei kuitenkaan ole selkeää käsitystä siitä, keitä heidän asiakkaansa ovat. Monet yrittäjät sanovat kohderyhmänsä olevan "ketkä tahansa tarjouksestani kiinnostuneet" tai "pienet, keskisuuret ja suuret yritykset". Tosin sanoen kaikki.

Jos kohderyhmääsi kuuluvat kaikki, kukaan ei kiinnostu asiastasi.

Jos kohdistat tuotteet ja palvelut kaikille, on vaikea löytää selkeää lähtökohtaa yrityksesi kehittämiselle. Määrittelemällä kohderyhmän sen sijaan tiedät kuka hyötyy ja miksi. Asiakkaiden jakamista eri ryhmiin kutsutaan segmentoinniksi. Selkeästi määritellyt asiakassegmentit säästävät aikaa ja rahaa ja auttavat samalla esittämään arvot tehokkaasti tavalla, joka puhuttelee asiakkaita.

Asiakkaiden segmentointi

Asiakkaita voi segmentoida eri tavoin. Yleisin menetelmä on aloittaa väestötieteellisistä ja maantieteellistä tekijöistä, esim. 20–45-vuotiaat naiset tietyllä maantieteellisellä alueella. Tällainen segmentti on kuitenkin yhä liian laaja ja vaikeuttaa koko ryhmää yhdistävien tärkeiden vaatimusten tunnistamista.

Toinen segmentointimenetelmä on kunkin kohderyhmän lähestyminen eri kanavan kautta (esim. sähköposti, painettu media, liiketila tai some). Voi myös olla, että eri asiakassegmentit ovat kiinnostuneita tarjouksesi eri osista.

Segmentointia koskeva tärkeä kysymys

Keskeinen kysymys jokaisen asiakassegmentin kohdalla on:

"Mikä on kohderyhmän suurin ongelma tai tarve?"

Ainoa tapa saada se selville on tavata kohdeasiakkaitasi ja esittää heille kysymyksiä. Sinun on selvitettävä heidän tärkeimmät toiveensa, suurimmat ongelmansa ja asiat, joita he arvostavat kaikkein eniten. Vasta sen jälkeen voit kehitellä tapoja vastaamaan heidän suurimpiin tarpeisiinsa ja ratkaisuja heidän ongelmiinsa.

Value Creator -työkalu

Suosittelemme kokeilemaan Value Creator -työkalua, jonka avulla voit tunnistaa asiakkaidesi tarpeet. Analysoimalla kohderyhmäsi työkalun oikeassa reunassa saat tärkeitä vinkkejä tuotteen tai palvelun suunnitteluun. Vinkit näkyvät työkalun vasemmalla puolella. Sinun on pystyttävä selittämään asiakkaillesi selkeästi, kuinka tuote tai palvelu voi auttaa täyttämään heidän toiveensa tai ratkaisemaan heidän ongelmansa. Näin voit esittää vastaavuuden asiakkaidesi tarpeiden ja tarjoamasi arvon välillä. Kun vastaavuus käy asiakkaalle selväksi, he kokevat asian arvokkaana.

Siirry ostoksille