Brändin tyylioppaan laatiminen

Arvioitu lukuaika: 6 minuuttia

Juttelimme Vistan 99designs-palvelun luovan johtajan Tristan LeBretonin kanssa ja pyysimme häneltä vinkkejä brändin tyylioppaan laatimiseen. Lue Tristanin neuvot, niin huomaat, miksi tyyliopas on välttämätön pienyritykselle.

Pienyrityksesi laajentuessa yhä suurempi joukko ihmisiä saa tilaisuuden tutustua sinuun ensimmäistä kertaa. Heidän pitää saada yrityksestäsi yhtenäinen kuva joka tilanteessa, oli kyse sitten käyntikorttisi saamisesta tapahtumassa tai lisätietojen hakemisesta verkkosivuiltasi.

Brändisi nimittäin on paljon muutakin kuin pelkkä logo ja sen väripaletti: se määrittelee, minkälaista kokemusta ihmiset odottavat yritykseltäsi ja millä sanoin ihmiset suosittelevat yritystäsi muille. Brändin tyyliopas on olennaisessa asemassa yhtenäisen kuvan luomisen kannalta.

Vistan 99designs-palvelun luovan johtajan Tristan LeBretonin mukaan tyyliopas on visuaalinen kuvaus siitä, miltä yrityksen halutaan näyttävän ja minkä viestin se lähettää maailmalle. ”Tyylioppaaseen kiteytetään brändin henki ja sydän: yrityksen missio, visio ja arvot. Opasta voidaan käyttää yritystoiminnan visuaalisena viiteasiakirjana.

Brändin tyyliopas takaa, että painotuotteet ja digitaaliset markkinointivälineet ovat keskenään yhdenmukaisia ja heijastavat yrityksen tyyliä tarkasti ja ammattimaisesti. Yksityiskohtaiset brändiä koskevat suositukset auttavat lisäksi uusia työntekijöitä tutustumaan yrityksen tuotteisiin ja palveluihin ja siihen, miten yrityksestä puhutaan muille.

Tristan sanoo, että yleensä brändioppaassa annetaan tiivis versio brändin tarinasta, esitetään eri logoversiot ja niiden parhaat käyttötavat ja esitellään brändin väripaletti ja äänensävy sekä suositeltu typografia. ”Opas on merkittävä työkalu pienyritykselle: se auttaa muovaamaan brändi-identiteettiä ja varmistamaan samalla, että brändiä hyödynnetään yhdenmukaisesti. Tämä antaa yrityksestä uskottavan ja luotettavan kuvan. Ihmiset eivät turhaan kutsu opasta ‘brändiraamatuksi’.”

Seuraavassa käymme läpi kaikki seikat, joita tarvitset pienyrityksen brändin tyylioppaan laatimiseen.

1. Vastaa ensin olennaisiin kysymyksiin

Tristan huomauttaa, että tyylioppaan laatimista ei kannata aloittaa, ennen kuin oman brändinsä tuntee itse perin pohjin. ”Tämä kattaa yrityksen mission, vision ja ydinarvot sekä brändin luonteen ja kohdeyleisön. Brändi-identiteetin on oltava selvillä, jotta näistä aspekteista voi visuaalisin keinoin kertoa muulle maailmalle. Siksi peruselementit täytyy määritellä ensin.”

Tyylioppaan alussa kannattaakin esitellä brändin missio tai visio tai eritellä, millaisten tekojen kautta yritys haluaa palvella asiakkaitaan. Meistä on hyvä aloittaa esittelemällä missio; se määrittää heti, minkätyyppiset asiakkaat muodostavat yrityksen kohderyhmän, miten brändi halutaan esittää ja mitkä arvot ovat yrityksen perustajalle tärkeitä.

Brändin missio ei ainoastaan kerro, mitä yritys tekee – se myös määrittelee yritystoiminnan päämäärän ja vaikutuksen, joka toiminnalla on tarkoitus olla ympäröivään maailmaan. Missio ilmoittaa, mitä yrityksen perustaja haluaa tehdä muiden hyväksi ja mitä toimintatapoja tämä noudattaa pyrkiessään saavuttamaan itselleen ja yritykselleen asettamat tavoitteet.

VistaPrint-vinkki

Onko sinulla vaikeuksia päästä alkuun? Tristan suosittelee hakemaan ideoita ja inspiraatiota valmiista brändeistä. ”Mikä sinua miellyttää muiden brändien visuaalisessa ilmeessä? Tee yksityiskohtaisia muistiinpanoja ja erittele, mitä mieltä olet yrityksen käyttämästä fontista tai brändin luonteesta. Se auttaa muodostamaan tarkan käsityksen siitä, mistä pidät ja mistä et pidä.”

2. Mieti, mikä tekee sinusta ainutlaatuisen

Missiota kirjoittaessasi olet ehkä jo yksilöinyt ainutlaatuisen myyntiväittämäsi (unique selling proposition, USP). Väittämä kertoo, miten yrityksesi erottuu kilpailijoista. Lisäksi se on yksi olennaisista tyylioppaaseen sisällytettävistä brändielementeistä.

Ainutlaatuinen myyntiväittämä puhuttelee yrityksen kohderyhmää sen omalla kielellä ja käsittelee ryhmää koskevia ongelmia, uskomuksia tai huolia. Jos siis integroit myyntiväittämän yhdenmukaisella tavalla painotuotteisiin ja digitaalisiin markkinointivälineisiin, kasvatat yrityksen uskottavuutta ja saat brändin painumaan kohderyhmän mieleen. Brändäyksessä on kyse ennen kaikkea tunnistamisesta, ja uniikki myyntiväittämä auttaa vakuuttamaan ihmiset siitä, että heidän kannattaa valita sinun yrityksesi kilpailijoiden sijaan.

Vaikka brändin missio, arvot ja myyntiväittämä eivät ehkä ole konkreettisia markkinointityökaluja, ne muodostavat yrityksesi ja asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen ytimen: viestinnän äänensävy, visuaalinen ilme ja viestintäkanavan ja -alustan valinta riippuu niistä, joten ne täytyy sisällyttää brändin tyylioppaaseen.

3. Määrittele logon käyttötapa

Logo on yrityksen visuaalinen kuvaus, josta yrityksen brändi on helppo tunnistaa. Brändin tyylioppaaseen kannattaakin sisällyttää sekä logo että selitys siitä, mitä logo esittää. Koska tyylioppaan tarkoitus on toimia valaisevana ja käytännöllisenä viitemateriaalina sekä sisäisille että ulkoisille yhteistyökumppaneille, selityksestä on aina hyötyä.

lisäksi tyylioppaassa kannattaa käsitellä logon hyväksyttyjä ja kiellettyjä käyttötapoja. Voit sisällyttää oppaaseen niin monta logovariaatiota kuin haluat, mutta varmista, että jokainen liittyy tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tämä on laaja aihepiiri, jonka voit esittää juuri niin laveasti tai tiivistetysti kuin haluat. Voit esimerkiksi määritellä eri logotyyppien mittasuhteet, värivariaatiot ja mustavalkoversiot, mikä auttaa pitämään kaikki markkinointimateriaalit yhdenmukaisina.

Kuten Tristan sanoo, ”Yhdenmukaisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä rakennettaessa vahvaa brändi-identiteettiä, jonka asiakkaat tunnistavat, johon he voivat samaistua ja johon he voivat ennen kaikkea luottaa. Jos brändi näyttää verkkosivuilla erilaiselta kuin sosiaalisen median tileillä, se on asiakkaalle hämmentävää. Brändin tyyliopas toimiikin eräänlaisena totuuden torvena, joka kertoo, miltä brändin on näytettävä eri käyttötilanteissa.”

4. Valitse brändin väripaletti

Väripalettiin kannattaa valita yhdestä kolmeen väriä logovärien lisäksi. Lisää värit brändin tyylioppaaseen antamalla värien nimet, CMYK-värimallin mukaiset esimerkit ja heksakoodit (värinimien HTML-versiot).

Aivan kuten logon kohdalla, on tärkeää käyttää samoja värejä kaikissa markkinointimateriaaleissa, kylteissä, verkkosivuilla ja sosiaalisen median tileillä: näin rakennat hyväksyttävän ja tunnistettavan brändin. Sisällyttämällä hyväksytyt värit ja niihin liittyvät tiedot tyylioppaaseen minimoit virheiden riskin.

Täydellisen väriyhdistelmän löytäminen vie aikaa, joten muista etsiä tietoa eri väreihin yleisesti liitetyistä mielikuvista väripalettia valitessasi. Kun olet löytänyt oikeat värit, kirjaa koko väripaletti muistiin tyylioppaaseen. Brändivärien kokoaminen yhteen paikkaan säästää ajan mittaan aikaa, minkä lisäksi se takaa brändin online- ja offline-ilmeen yhdenmukaisuuden.

VistaPrint-vinkki

Tristan suosittelee, että opasta laadittaessa tehdään selväksi, millä tavalla opasta tulevaisuudessa käytetään. ”Käyttävätkö mainostekstien laatijat opasta brändin luonteen ymmärtämiseen? Tarvitaanko värien heksakoodeja verkkosivustoa varten tai CMYK-värejä painatukseen? Mieti, kuka käyttää tyyliopasta: onko se tarkoitettu vain sinulle, työntekijöille vai myös yhteistyökumppaneille? Tämä voi vaikuttaa sekä oppaan luomiseen että sen sisältöön.

5. Valitse typografia

Luotettavan ja yhdenmukaisen brändin rakentamiseen tarvitaan yhtenäisten värien lisäksi yhtenäisiä fontteja. Kun toimintasi alussa suunnittelit käyntikortteja tai ensimmäisiä flyereitä, valitsit todennäköisesti pari fonttia, jotka tuntuivat sopivan brändillesi. Voit pitää näitä vaihtoehtoja hyväksyttyinä fontteina. Lisää tyylioppaaseen fonttien nimet ja suosituskoot sekä muutama esimerkki niiden käytöstä.

6. Valitse sopivat kuvat

Yrityksen toiminnasta voi viestiä tehokkaasti valitsemalla joukon hyväksyttyjä (ja mieluummin alkuperäisiä) kuvia ja teemoja, jotka sopivat brändin ilmeeseen. Omien markkinarakojen määrittely helpottaa sekin kuvamateriaalien valintaa tulevaisuudessa ja parantaa brändin yhtenäisyyttä. Yllä olevasta Nomad-esimerkistä käy heti ilmi, millaista visuaalista ilmettä yritys hakee ja minkälainen kuvasto brändille sopii. Tämä on kuvien valinnan tarkoitus. Niitä ei tarvita satoja; jo muutamalla kuvalla voi määrittää tehokkaasti brändin eri kohdealat ja arvot.

Omista inspiraatiosivuistasi voi olla hyötyä, koska niistä saa yhdellä silmäyksellä käsityksen siitä, miltä brändin visuaalisen identiteetin tulisi näyttää. Näistä yksityiskohdista on apua, kun kerrot brändin tyylistä mainostekstien laatijalle tai suunnittelijalle tai perehdytät uutta työntekijää.

7. Millä äänellä puhut?

Ei ole lainkaan yhdentekevää, miten puhut asiakkaillesi. Varmista siis, että brändi puhuu yhdellä äänellä. Saatat kuulla ihmisten käyttävän huoletta sekä sanaa ”ääni” että ”äänensävy”, mutta niiden merkityksessä on eroa. Brändin ääni on aina yhtenäinen, mutta äänensävy vaihtelee tilanteesta toiseen.

Ääni ilmentää brändin luonnetta, jota voi yleensä kuvailla adjektiivein, ja se mahdollistaa yhdenmukaisten mainostekstien kirjoittamisen.

Äänensävy viittaa tunteeseen, jota ääni heijastaa. Se tarkoittaa, että brändi ”puhuu” hieman eri tavoin yleisöstä, tilanteesta ja aiheesta riippuen.

Vaikka yrityksen ääni ei ole konkreettinen väline (kuten logo on), se on perustavanlaatuinen osa brändin identiteettiä. Brändin äänen täytyy kuulostaa samalta asiakkaan ollessa missä tahansa vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa – oli kyse sitten yrityksen flyereistä tai Facebook-sivuista.

Laadi mahdollisimman yksityiskohtaiset ohjeet. Näin varmistat, että yrityksen ääni on aina yhdenmukainen huolimatta siitä, missä asiakas tutustuu sinuun ja kuka mainostekstisi kirjoittaa.

8. Määrittele yrityksen viestien tyyli

Käytätkö vain isoja alkukirjaimia, vai kirjoitatko KAIKEN ISOILLA KIRJAIMILLA?

Kirjoitustyyli vaikuttaa viestin äänensävyyn. Eri kielet tarjoavat joustavia vaihtoehtoja, ja samat sanat voi sisällyttää viestiin monin eri tavoin. Yksityiskohtaisen kirjoitusoppaan käyttäminen auttaa varmistamaan kaiken kirjallisen viestinnän yhtenäisyyden.

Tässä on yksi esimerkki:

Ota meihin yhteyttä tarjousta varten

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ TARJOUSTA VARTEN.

Niistä saa eri kuvan, vai mitä?

Vain isoilla kirjaimilla kirjoitettu viesti tuntuu kovasanaisemmalta – se kuulostaa lähes siltä kuin kirjoittaja huutaisi. Ensimmäisessä esimerkissä sitä vastoin ei ole käytetty ylimääräisiä isoja kirjaimia, ja siitä puuttuu piste. Vaikutelma on tuttavallisempi, eikä viesti tunnu käskyttämiseltä.

Muista kuitenkin, että joissakin tilanteissa vain isojen kirjainten käyttö on paikallaan: se sopii yrityksen nimeen, jos haluat luoda energisen ja rohkean vaikutelman, ja mainoslehtiseen, kun haluat saada asiakkaat kiinnostumaan tuotteista.

9. Huolehdi tyylioppaan jakamisesta

Kun opas on valmis, mieti, miten voit jakaa sen asianosaisille. Haluatko käyttää jaettua tiedostoa, johon työntekijät voivat kirjoittaa? Tulostatko oppaan mieluummin, jotta voit laittaa sen esille työtilaan? Täytyykö asiakirja suojata salasanalla? Esimerkiksi Google Slides on ilmainen työkalu, jolla voit tallentaa oppaan ja jakaa sen muille. Alusta toimii erinomaisesti ajan kanssa muuttuvan brändioppaan laatimiseen, koska se mahdollistaa tiedoston säännöllisen päivittämisen ja sen lähettämisen sähköpostitse. Tuttavallinen ja yhteistyön mahdollistava työnkulku auttaa saavuttamaan hyviä tuloksia helposti.