Kaikki brändäykseen liittyvät termit, jotka jokaisen pienyrityksen omistajan tulisi tuntea

Arvioitu lukuaika: 6 minuuttia

Jos omistat yrityksen, olet todennäköisesti kuullut “brändäyksestä”. On kuitenkin olemassa myös koko joukko muita sanoja, jotka liittyvät brändäykseen – ja jos haluat oman brändisi olevan menestyvä, sinun on tunnettava alan kielenkäyttö hyvin.

Brändäykseen liittyvien termien sanasto käsittää monia sanoja ja ilmauksia, joita tarvitset luodaksesi onnistuneen brändi-identiteetin omalle pienyrityksellesi. Kun seuraavan kerran kohtaat jonkin brändäystermin, jonka merkityksestä et ole varma, löydät apua tästä sanastosta. Voit myös käyttää sitä oppaana omassa prosessissasi tehokkaan ja yhtenäisen brändin luomiseksi.

Brändi, brändäys ja brändi-identiteetti

Termejä “brändi”, “brändäys” ja “brändi-identiteetti” käytetään usein puhuttaessa samoista asioista. Tosiasiassa ne ovat kuitenkin kolme hyvin erilaista käsitettä – ja tehokas brändäysprosessi edellyttää niiden välisten erojen ymmärtämistä.

Brändi on se mielikuva, joka ihmisillä on yrityksestäsi. Brändäys on mikä tahansa asia, jonka teet muokataksesi asiakkaiden mielikuvaa yrityksestäsi. Brändi-identiteetti koostuu eri resursseista, jotka luot brändäysprosessin aikana: esimerkiksi oma logosi, brändin “ääni” tai brändisi väripaletti (käsittelemme näitä tarkemmin myöhemmin).

Sanotaanpa esimerkiksi, että olet tuomassa markkinoille uutta vaatemallistoa – ja haluat, että se koetaan särmikkääksi, cooliksi ja trendikkääksi. Tämä on brändisi. Jotta pystyisit näyttämään asiakkaillesi brändisi todellakin olevan särmikäs, cool ja trendikäs, sinun on tehtävä tiettyjä asioita tämän mielipiteen muovaamiseksi. Voit aloittaa tutustumalla tämänhetkisiin muotitrendeihin, kokoamalla tunnelmatauluiksi kutsuttuja kuvakollaaseja (“mood board”) ja valitsemalla, mitkä osat sisällytetään mukaan ensimmäiseen mallistoosi. Tämä on brändäystä. Kaikki luomasi asiat, joiden tavoitteena on tuoda näkyvyyttä brändillesi ja vaikuttaa siihen, minkälaiseksi potentiaaliset asiakkaat kokevat brändisi – esimerkiksi, logosi, verkkosivustosi tai kaupassa käytettävät banderollit – ovat osa brändi-identiteettiäsi.

Brändin tunnusmerkki

Brändin tunnusmerkki on osa brändi-identiteettiäsi; se voi tarkoittaa mitä tahansa asiaa, jonka avulla potentiaaliset asiakkaat tunnistavat yrityksesi. Näkyvin näistä on logosi, mutta myös suunnitteluun liittyviä elementtejä (esim. brändin käyttämät fontit, värit tai iskulauseet) pidetään brändin tunnusmerkkeinä.

Brändin arviointi

Brändin arviointi on syväsukellus brändiisi. Sen avulla selvitetään, mikä toimii ja mikä ei, ja kehitetään tämän perusteella suunnitelma parannusten tekemiseksi. Arvioinnin aikana sinun tulee kerätä mahdollisimman paljon dataa ja informaatiota brändisi suorituskyvystä (esim. myyntiä koskevat tiedot, verkkosivustodata sekä asiakaspalaute), jotta brändin nykytilanteesta saadaan mahdollisimman selkeä kuva. Tämän perusteella voit suunnitella tarvittavat muutokset ja kohennukset tehokkaammin.

Brändin tunnettavuus

Brändin tunnettavuudessa on kyse tuttuuden ja tunnistamisen kehittämisessä markkinoilla. Mitä enemmän kohdeyleisösi tietää brändistäsi ja tunnistaa sen, sitä todennäköisemmin heistä tulee asiakkaitasi. Voit kasvattaa brändisi tunnettavuutta järjestämällä tapahtumia yhteisössäsi tai luomalla mainoskampanjan, joka on kohdistettu ihanteellisille asiakkaillesi.

Brändin yhtenäisyys

Jotta brändisi olisi tehokas, sen on oltava yhtenäinen riippumatta siitä, missä asiakkaasi kohtaavat sen. Tämä käsite tunnetaan brändin yhtenäisyytenä. Brändin yhtenäisyys merkitsee yhtenäisen brändikokemuksen luomista kaikilla kanavilla, olipa kyseessä yrityksesi verkkosivusto, sosiaalisen median profiilit tai painetut materiaalit. Esimerkiksi pakkauksissasi käytettävän logon tulee olla sama kuin sosiaalisessa mediassa tai verkkosivustossasi käytetyn logon. Tämänkaltainen yhtenäisyys on erittäin tärkeä keino kasvattaa pienyrityksesi uskottavuutta.

Brändipääoma

Brändipääoma on se arvo, joka brändilläsi on – sekä taloudellisesta näkökulmasta (esimerkiksi myynti) ja ei-taloudellisesta näkökulmasta (esimerkiksi brändiin liittyvät positiiviset mielleyhtymät).

Brändin suuntaviivat

Brändin suuntaviivat määrittelevät kaikki brändiisi liittyvät standardit yhdessä asiakirjassa. Tällaisia standardeja ovat esimerkiksi brändin väripaletti, brändin ääni, brändin fontit, brändin logomallit sekä brändin standardit.

VistaPrint-vinkki

Brändisi suuntaviivat määrittelevät kaiken, mikä on tiedossa brändistäsi. Varmista siis, että itse suuntaviivat on suunniteltu tavalla, joka on yhdenmukainen brändäyksesi kanssa. Käytä brändisi väripalettia ja fontteja – ja varmista, että logo ja muut elementit sisällytetään mukaan tähän asiakirjaan.

Brändikartta

Brändikartta on visuaalinen yleiskatsaus kaikista brändiisi liittyvistä elementeistä. Se tarjoaa kattavan näkymän siihen, miten brändisi toimii: päämääräsi ja visiosi, luovat elementtisi sekä kunkin työntekijän roolit brändin tuomisessa eloon.

Brändin missio ja arvot

Brändisi missio ja arvot määrittelevät pitkälti persoonasi – mikä voi puolestaan syventää yhteyttäsi asiakkaisiisi. Mistä yrityksessäsi on kysymys? Mitä pyrit saavuttamaan? Mitkä arvot ohjaavat yrityksesi toimintaa? Vastaukset näihin kysymyksiin muodostavat omat missiosi ja arvosi.

Brändin persoona

Samoin kuin ihmisillä, myös brändeillä on omat persoonansa – ja brändisi persoona voi ohjata monia tekemiäsi valintoja: vaikkapa brändin tunnusmerkeissä käytettävistä väreistä aina siihen äänensävyyn, jota käytät kommunikointiin asiakkaidesi kanssa. Jos brändin persoona on esimerkiksi sarkastinen ja pilaileva, sen strategia ja identiteetti ovat täysin erilaiset kuin yrityksellä, jonka brändi on luonteeltaan lähestyttävä, avulias ja opastava.

Brändin asemointi

Brändin asemointi tarkoittaa tapaa, jolla yritys esittää itsensä asiakkailleen erottuakseen kilpailijoiden joukosta. Asemointi määritellään yleensä kolmen tekijän perusteella:

  • Brändin asemointi tarkoittaa tapaa, jolla yritys esittää itsensä asiakkailleen erottuakseen kilpailijoiden joukosta. Asemointi määritellään yleensä kolmen tekijän perusteella:
  • Kuka on kohdeyleisösi?
  • Minkä edun yrityksesi tarjoaa kohdeyleisölle?
  • Mikä erottaa oman yrityksesi kilpailijoistasi? Miksi ihmisten pitäisi valita sinut kilpailijoidesi sijasta?

Brändin ääni

Brändisi ääni on se tapa, jolla viestit ihmisten kanssa (viestintä voi olla kirjallista tai puhuttua). Brändisi äänellä voi olla jokin tietty tyyli (esimerkiksi “ammattimainen ja asiallinen” tai “rento ja ystävällinen”). Lisäksi viestintään saattaa liittyä tietynlaista kielenkäyttöä tai tiettyjä ilmauksia, joita käytetään tai vältetään.

Väripaletti

Brändisi väripaletilla tarkoitetaan niitä tiettyjä värejä, joita yrityksesi käyttää kaikissa visuaalisissa elementeissään ja malleissaan. Yhtenäisen ilmeen varmistamiseksi paletin jokaisen värin tulee olla selkeästi määritelty kaikkien viestintävälineiden kohdalla. Sen sijaan, että palettiin sisällytetään esimerkiksi “punainen”, toivottu punaisen sävy on määriteltävä tarkasti. Tähän lukeutuu myös värin sävyn määritteleminen eri käyttöympäristöjä varten: esimerkiksi HEX-koodi verkkokäyttöön ja CMYK painotuotteita varten.

Asiakaspersoonat

Asiakaspersoona on profiili, joka toimii yrityksesi ihanteellisen asiakkaan edustajana ja jota voidaan käyttää apuna brändäystä koskevien päätösten tekemisessä. Asiakaspersoonat sisältävät yksityiskohtaisia tietoja, kuten ikä, taloudellinen asema, kipupisteet ja toiveet/tarpeet. Tällä tavoin mielessäsi on selkeä persoona, kun kehität brändiäsi – mikä puolestaan voi auttaa brändiäsi tavoittamaan varsinaiset asiakkaasi tehokkaammin.

Logo

Logo on merkki, joka toimii yrityksesi visuaalisena tunnuksena. Valitsemastasi mallista riippuen logosi voi sisältää joukon erilaisia elementtejä, mukaan lukien, tekstiä, muotoja ja kuvia. Jotkin brändit käyttävät eri vaihtoehtoja osana brändinsä tunnuksia. Pepsi on hyvä esimerkki tästä: yhdessä versiossa lukee “Pepsi”, kun taas toinen logon versio on ainoastaan graafinen.

VistaPrint-vinkki

Koska logosi on niin olennainen – ja näkyvä – osa brändäystäsi, on tärkeää, että se näyttää ammattimaiselta ja hyvin suunnitellulta. Vistan 99designs-palvelun avulla voit luoda ohjeet, jotka kuvailevat tarkasti, minkälaista logoa kaipaat – ja järjestää sitten suunnittelukilpailun, jossa suunnittelijoiden ryhmä toteuttaa kyseisen vision.

Erottautumistekijä

Brändisi erottautumistekijä on ikään kuin “talon oma kastike” – siis se asia, joka saavat sinut erottumaan joukosta ja tekee sinusta erilaisen ja ainutlaatuisen. Juuri erottautumistekijäsi luo usein vahvimman yhteyden kohdeyleisöösi, joten sen tulisi olla selkeästi määritelty ja tärkeä osa brändäysstrategiaasi.