Vistaprintin verkkoisännöintiasiakkaisiin liittyvät tekijänoikeus- ja tavaramerkkivalitukset

TEKIJÄNOIKEUS

Jos uskot verkkosivuston, jolle Vistaprint tarjoaa verkkosivuston isännöintipalveluita, loukanneen tekijänoikeuttasi ja toivot meidän sulkevan tai poistavan oikeutta rikkovat materiaalit käytöstä, toimita meille kaikki tiedot, jotka vaaditaan jäljempänä ilmoitukseen tekijänoikeusloukkauksesta. Pyydettyjen tietojen tarkoituksena on täyttää pääkohdiltaan Yhdysvaltain lain Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C kohdan 512(c)(3)(A) vaatimukset.

Tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:

 1. Fyysinen tai sähköinen allekirjoitus henkilöltä, jolla on valtuutus toimia oletettavasti loukatun yksinoikeuden haltijan puolesta.
 2. Loukatuksi ilmoitettavan tekijänoikeudellisen työn tunnistetiedot, tai jos useampia tekijänoikeudellisia töitä samassa verkkosivustossa käsitellään samassa ilmoituksessa, kattava luettelo näistä töistä.
 3. Loukkaavaksi tai loukkaavan toiminnan kohteeksi väitetyn materiaalin tunnistetiedot ja riittävästi tietoa, jonka avulla pystymme paikantamaan materiaalin.
 4. Riittävät tiedot yhteydenottoa varten, kuten osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, mikäli sinuun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse.
 5. Vilpitön lausunto siitä, ettet katso tämän ilmoituksen mukaisen materiaalin käytön olevan tekijänoikeuksien haltijan, hänen edustajansa tai lain valtuuttamaa.
 6. Lausunto siitä, että ilmoituksessa antamasi tiedot pitävät paikkansa ja että perättömästä lausumasta koituvan rangaistuksen uhalla vakuutat olevasi valtuutettu toimimaan oletettavasti loukatun yksinoikeuden haltijan puolesta.

Jos ilmoitus ei täytä edellä annettuja vaatimuksia, sen ei katsota tarjoavan
Vistaprintille todellista tietoa loukkauksesta eikä tuovan Vistaprintin tietoon seikkoja tai asianhaaroja, joista loukkaava materiaali tai toiminta kävisi ilmi. Yhdysvaltain lain 37 C.F.R. § 201.38 mukaan rekisteröity Vistaprintin edustaja on:

Nimetty edustaja: Victoria Clifford
Edustajan osoite: Vistaprint, 170 Data Drive, Waltham, MA 02451, USA
Puhelin: (781) 652-6300
Faksi: (781) 652-6092
Sähköposti: [email protected]

Lataa ilmoitus tekijänoikeusloukkauksesta

TAVARAMERKKI

Tämän käytännön ja menettelyn tarkoituksena on käsitellä tavaramerkkeihin liittyviä valituksia verkkosivustoista, joita Vistaprint isännöi asiakkailleen.

Vistaprint tarjoaa sähköisiä palveluita, kuten verkkosivustojen isännöintiä ja verkkotunnusten myyntiä (kolmannen osapuolen rekisterinpitäjän kautta), automatisoitujen, asiakkaan käyttämien
verkkotyökalujen avulla. Työkalumme kattavat erilaisia pohjia ja verkkomuokkaustoimintoja, joilla asiakkaamme voivat luoda, syöttää ja/tai ladata haluamaansa verkkosivusisältöä.

Osana sääntöjämme ja ehtojamme asiakkaamme vakuuttavat, että heillä on tarvittavat immateriaalioikeudet
kaikkeen sisältöön, jonka he luovat tai lataavat isännöintipalvelimillemme osana verkkosivustoaan. Lisäksi asiakkaamme vapauttavat Vistaprintin kaikesta vastuusta, joka aiheutuu takuiden, kuten edellä mainitun immateriaalioikeustakuun, rikkomisesta.

Jos epäilet tavaramerkkisi oikeaa käyttöä Vistaprintin isännöimässä asiakkaamme verkkosivustossa, lähetä seuraavat tiedot osoitteeseen [email protected]:

 1. Dokumentit voimassa olevasta tavaramerkkioikeudesta ja tuotteista ja/tai palveluista, joita se koskee. Voimassa oleva tavaramerkkioikeus tarkoittaa tavaramerkkiä, joka on kansallisen valtionviraston tai -laitoksen rekisteröimä. Tämä käytäntö ei koske rekisteröimättömiä “tapaoikeuden” mukaisia oikeuksia tai tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ainoastaan paikallisiin (osavaltiotason) rekistereihin.
 2. Dokumentoitu esimerkki vastustamastasi tavaramerkin käytöstä Vistaprintin isännöimässä asiakkaan verkkosivustossa, mukaan lukien asiakkaan tarjoamat nimetyt tuotteet ja/tai palvelut ja syy, miksi katsot tämän käytön loukkaavan oikeuksiasi. Anna tarvittavat URL-osoitteet, näyttökuvat tai muut olennaiset dokumentit.
 3. Tavaramerkin haltijan yhteystiedot, mukaan lukien nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 4. Lausunto valtuutuksestasi tähän asiaan (jos et ole tavaramerkin haltija).

Vistaprint alkaa tutkia asiaa, kun on vastaanottanut valituksen. Jos katsomme tutkinnassa valituksen olevan aiheellinen, toimimme seuraavasti:

 1. Välitämme valituksen kaikkine tietoineen asiakkaalle, joka on vastuussa valituksen kohteena olevasta verkkosivustosta.
 2. Pyydämme, että asiakas joko ratkaisee asian suoraan tavaramerkin haltijan kanssa (tai valtuutetun osapuolen kanssa) tai poistaa vastustetun sisällön verkkosivustostaan kahden viikon kuluessa.
 3. Jos kahden viikon kuluttua asiakas ei ole poistanut vastustettua sisältöä tai toimittanut meille riittäviä todisteita siitä, että kiista on ratkaistu tai sitä ratkaistaan tavaramerkin haltijan kanssa, poistamme verkkosivuston tilapäisesti käytöstä.
 4. Jos valitus liittyy asiakkaan puolesta rekisteröityyn verkkotunnukseen, Vistaprint poistaa verkkosivuston tilapäisesti käytöstä kahden viikon kuluttua, ohjaa verkkotunnuksen tuotemerkittömälle odotussivulle ja antaa verkkotunnuksen rekisteröinnin vanhentua luonnostaan (yleensä yhden vuoden kuluttua alkuperäisestä rekisteröinnistä tai viimeisimmästä vuosittaisesta uusimisesta).
 5. Jos valitus liittyy kolmansien osapuolten tarjoamien maksullisten hakupalveluiden ostettuihin avainsanoihin (esim. Google™-palvelun Adwords™-ohjelma), käytäntömme ovat yleensä samat kuin hakupalvelun tarjoajan käytäntö tavaramerkkiasioissa.

Vistaprint ei ole velvollinen tutkimaan asioita, jotka eivät vastaa käytäntöä tai täytä tiedoille edellä asetettuja vaatimuksia. Tästä huolimatta mahdollisuuksien mukaan kaikki
Vistaprintin isännöimiä asiakkaiden verkkosivustoja ja kolmansien osapuolten tavaramerkkejä koskevat valitukset käsitellään edellä mainitun menettelyn mukaisesti.

Tutkinnan aikana asianhaarojen niin vaatiessa ja oman harkintansa mukaan Vistaprint voi korjata, lykätä, jouduttaa tai muuttaa yllä esitettyä menettelyä.