Päivitetty viimeksi: 12. huhtikuuta 2024

Lue seuraavat Vista-tiliehdot (”Tiliehdot”) huolellisesti. Seuraavat Tiliehdot määrittävät Vista-tilisi (”Tili”) rekisteröintiä, sille pääsyä ja sen käyttöä. Rekisteröimällä Tilisi tai käyttämällä sitä suostut noudattamaan näitä ehtoja. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia näihin Tiliehtoihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tarkista nämä Tiliehdot aina, kun käytät Tiliäsi. Kun päivitämme Tiliehtoja, päivitämme myös tämän sivun yläosassa näkyvän päivämäärän. Käyttämällä Tiliäsi Tiliehtojen uuden version julkaisemisen jälkeen vahvistat hyväksyväsi kyseiset uudet käyttöehdot.

Yksinoikeuspalvelujen käyttöehdot
Vistan yksinoikeuspalvelujen verkkosivustoihin (mukaan lukien VistaPrint, VistaCreate ja Vistan 99designs) ja kyseisillä verkkosivustoilla esiteltyihin ja saatavilla oleviin tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan omia yleisiä käyttöehtojaan. Sitoudut noudattamaan näitä erillisiä käyttöehtoja vierailemalla yksinoikeuspalvelujen omilla verkkosivustoilla tai käyttämällä kyseisiä verkkosivustoja (mukaan lukien mobiilisivustot), niihin liittyviä työkaluja, sovelluksia ja/tai palveluja (”yksinoikeuspalvelujen verkkosivustot ja sovellukset”). Tutustu jäljempänä kunkin yksinoikeuspalvelun verkkosivustoihin ja sovelluksiin sovellettaviin yleisiin käyttöehtoihin (”yksinoikeuspalvelun käyttöehdot”).

Mikäli näiden Tiliehtojen ja jonkin yksinoikeuspalvelun käyttöehtojen välillä ilmenee ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti yksinoikeuspalvelun käyttöehtoja.

 1. Juridisesti sitova sopimus
  Nämä Tiliehdot muodostavat juridisesti sitovan ja täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen, jonka osapuolia ovat sinä ja Cimpress Schweiz GmbH, joka on sveitsiläinen osakeyhtiö ja irlantilaisen julkisen osakeyhtiön Cimpress plc:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Cimpress Schweiz GmbH ja tietyt muut Cimpress plc:n tytäryhtiöt vastaavat yhdessä Vistan maailmanlaajuisen verkkokauppaliiketoiminnan toteuttamisesta. Kun nimitystä ”Vista” käytetään näissä Tiliehdoissa yrityksestä, sen katsotaan viittaavan kollektiivisesti Cimpress Schweiz GmbH -yhtiöön sekä niihin Cimpress plc:n tytäryhtiöihin, jotka osallistuvat Vistan liiketoiminnan harjoittamiseen.

 2. Tilisi
  2.1 Tarvitset Vista-tilin, jotta voit tehdä tilauksia verkossa ja käyttää kaikkia yksinoikeuspalvelujen verkkosivustojen ja sovellusten palveluita tai ominaisuuksia. Tarjoamme asiakkaillemme kertakirjautumismahdollisuuden, minkä ansiosta voit kirjautua samoilla tunnistetiedoilla kaikkiin yksinoikeuspalveluihimme, mukaan lukien VistaPrint, VistaCreate ja Vistan 99designs.
  2.2 Sitoudut antamaan pyydettäessä itsestäsi kattavat, ajantasaiset ja tarkat tiedot ja huolehtimaan siitä, että nämä tiedot pysyvät ajan tasalla. Kaikkia keräämiämme henkilötietoja käsitellään tietosuoja- ja evästekäytännössämme kuvatulla tavalla. Sinun vastuullasi on huolehtia siitä, että Tilisi tunnistetiedot säilyvät turvassa ja luottamuksellisina. Olet vastuussa kaikista Tilisi kautta tai sen avulla tehdyistä toimista ja toimenpiteistä. Sinun on ilmoitettava meille viipymättä Tilisi mahdollisesta luvattomasta käytöstä.
  2.3 Vista-tilin luominen ja käyttö edellyttää vähintään 18 vuoden ikää. Luomalla Vista-tilin vakuutat olevasi vähintään 18-vuotias.
  2.4 Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan keskeyttää Tilisi käytön tai lakkauttaa sen ja/tai lopettaa palvelujen tarjoamisen sinulle pysyvästi tai tilapäisesti milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, näiden Tiliehtojen, yksinoikeuspalvelujen käyttöehtojen ja/tai lisäehtojen rikkominen, jonkin yksinoikeuspalvelun verkkosivustojen ja sovellusten ehtojen rikkominen ja/tai ei-toivottuun toimintaan osallistuminen. Tämä toimenpide perustuu täysin omaan harkintaamme, eikä siitä käydä neuvotteluja. Hyväksyt sen, ettei meillä ole minkäänlaisia tällaiseen kieltäytymiseen, keskeyttämiseen tai lakkauttamiseen perustuvia korvausvelvollisuuksia sinulle tai kolmansille osapuolille.

 3. Vahingonkorvaukset
  Suostut korvaamaan Vistalle, sen johtajille, virkamiehille ja työntekijöille kaikki vaateet, vastuut, vahingot ja kulut, mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja kulut, jotka johtuvat näiden Tiliehtojen rikkomisesta.

 4. Vastuuvapautuslauseke
  TILISI TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA TAKUUT KÄYTTÖKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. HYVÄKSYT, ETTÄ TILIN TOIMINTA EI EHKÄ OLE KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ.

 5. Vastuunrajoitus
  VISTA TAI SEN LISENSOIJAT, TAVARANTOIMITTAJAT TAI MYYJÄT TAI NÄIDEN VIRKAMIEHET, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO VISTALLE ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JOTKA JOHTUVAT TILIN KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA VIRHEISTÄ, LAIMINLYÖNNEISTÄ, VIRUKSISTA, VIIVEISTÄ TAI PALVELUN KESKEYTYMISESTÄ JOHTUVAT VAHINGOT. VISTA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VAHINGOISTA TAI SEURAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT HARJOITTAMASTASI TILIN EPÄASIANMUKAISESTA TAI VALTUUTTAMATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI JOTKA LIITTYVÄT SIIHEN.

 6. Vientilainsäädäntö
  Vakuutat ja takaat, että olet aina noudattanut ja noudatat jatkossa kaikkia soveltuvia rajoituksia, jotka johtuvat mistä tahansa asiaankuuluvista Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Norjan, Sveitsin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen pakotteista ja vienti- ja tuontivalvontalaeista, -asetuksista tai -määräyksistä ja kaikkien muiden niiden maiden pakotteista ja vienti- ja tuontivalvontalaeista, -asetuksista tai -määräyksistä, joiden lait, asetukset tai määräykset soveltuvat osapuoliin tai näiden käyttöehtojen kattamiin tai niissä käsiteltyihin toimiin (yhdessä ”kauppalait”), ja että myös pidättäydyt kaikista toimista tai toimien laiminlyönneistä, jotka altistavat Vistan kauppalakien loukkauksille tai niiden mukaisille täytäntöönpanotoimille tai rajoitustoimenpiteille. Lupaat ja vakuutat lisäksi, että et (a) ole kauppalakien mukaisessa luettelossa tai sen mukaisten muiden sanktioiden kohteena eikä viimesijainen omistajasi (jolla on vähintään 50 prosenttia osakkeista tai äänioikeuksista) tai päätöksentekijäsi tai edustamasi osapuoli ole kauppalakien mukaisessa luettelossa tai sen mukaisten muiden sanktioiden kohteena, tai (b) asu vakituisesti, ole perustettu tai sijaitse seuraavissa maissa tai seuraavilla alueilla etkä siirrä mitään Vistan yksinoikeuspalveluista saamiasi tuotteita tai palveluita suoraan tai välillisesti mihinkään seuraavista: Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Syyria, Krimin alue (mukaan lukien Sevastopol), Donetskin kansantasavallaksi (DNR) kutsuttu alue tai Luhanskin kansantasavallaksi (LNR) kutsuttu alue.

 7. Tietosuoja- ja evästekäytäntö
  Vistan tietosuoja- ja evästekäytännössä kerrotaan, miten keräämme, käytämme, käsittelemme, luovutamme, jaamme, säilytämme ja suojaamme meille sivuston ja Tilisi käytön yhteydessä antamiasi tietoja. Vistan tietosuoja- ja evästekäytäntöä sovelletaan jokaisella sivustokäynnillä ja jokaisella palvelujemme käyttökerralla.

 8. Sovellettava lainsäädäntö, toimivalta ja kiistojen ratkaiseminen
  8.1 Kaikkia tekijänoikeuden alaisten materiaalien suojaukseen, loukkaamiseen tai värinkäyttöön liittyviä asioita säätelevät Yhdysvaltain tekijänoikeuslait. Kaikkia muita Tilille pääsyyn tai sen käyttöön liittyviä asioita säätelevät Alankomaiden lait. Hyväksyt, että Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta näiden Tiliehtojen nojalla suoritettaviin myyntitapahtumiin.
  8.2 Mahdolliset oikeus- tai oikeudenkäyntitoimet, jotka liittyvät Tilille pääsyyn tai sen käyttöön tai johtuvat niistä, otetaan käyttöön Alankomaiden Amsterdamissa. Hyväksyt Alankomaiden Amsterdamissa toimivien tuomioistuinten toimivallan ja sen, että nämä tuomioistuimet ovat toimivaltaisia kaikissa tällaisissa oikeus- tai oikeudenkäyntitoimissa. Hyväksyt myös, ettet tule vaatimaan, että missään oikeus- tai oikeudenkäyntitoimessa Vistan kanssa Alankomaiden Amsterdamissa sijaitseva tuomioistuin olisi sopimaton tuomioistuin tällaisen oikeus- tai oikeudenkäyntitoimen suorittamiseen.
  8.3 Euroopan komissio tarjoaa foorumin tuomioistuimien ulkopuolella tapahtuvaa kiistojen ratkaisua varten. Foorumi on käytettävissä täällä: http://ec.europa.eu/odr. Me emme ole halukkaita osallistumaan kiistojen ratkaisuprosessiin SGC:n (Alankomaiden kuluttajavalituslautakunta) avulla.